Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Η πλατφόρμα ΣΝΔ Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 -
  Αγαπητοί συνάδελφοι,
   
  σε συνέχεια της επικοινωνίας σχετικά με την αναβάθμιση του Open e Class και τη μεταφορά του σε νέο server, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

   

  1)  Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι συνάδελφοι μας να νομίζουν ότι βλέπουν το αναβαθμισμένο Open e Class,  αλλά στην ουσία έβλεπαν ότι είχε κρατήσει ο browser τους στην μνήμα cache [ Ο browser αποθηκεύει στον υπολογιστή σας δεδομένα των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε (όπως εικόνες, μικρά κομμάτια βίντεο ή ήχου, αλλά και δεδομένα σε μορφή html και xml). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν την cache μνήμη του browser σας και αποθηκεύονται σε αυτήν ώστε να μην φορτώνονται κάθε φορά από το internet. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβαίνουν πιο γρήγορα οι ιστοσελίδες αυτές στον browser σας, καθώς πολλά από τα στοιχεία μιας ιστοσελίδας που επισκέπτεστε συχνά φορτώνονται από την cache του browser σας. ], προτείνουμε, σε όσους αντιμετωπίζουν δυσχέρεια κατά την είσοδό τους στην Ασύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, να κάνετε εκκαθάριση όλων των δεδομένων που έχει αποθηκεύσει ο browser σας [διαγραφή δεδομένων περιήγησης].
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή κάποιοι συνηθίζουν να έχουν αποθηκεύσει στον browser, web addresses, usernames, passwords κλπ, για να συμπληρώνονται αυτόματα (auto complete), βεβαιωθείτε πριν τα σβήσετε ότι τα έχετε αποθηκευμένα και εκτός browser.
   
  2) Στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης όλο και περισσοτέρων δυνατοτήτων του Open e Class και για να μην "βομβαρδίζονται" με e-mails όσοι δεν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ θα στέλνουμε πλέον e-mails, αλλά θα βρίσκoνται στις Ανακοινώσεις της πλατφόρμας, όλα τα μηνύματα που θέλουμε να σας στείλουμε. 
   
  Στη διάθεσή σας πάντα για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
   
  Στράτος Κουρλής
  Διαχειριστής Δικτύου ΣΝΔ